Ε1΄ ΤΑΞΗ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/2014-2015

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣ ΤΑΞΗ

Ε΄ ΤΑΞΗ
6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/2016-2017


Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012

7. ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ - ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ


Δεκαδικά Κλάσματα

Δεκαδικά Κλάσματα λέμε τα κλάσματα με παρονομαστή 10, 100 ή 1.000. πχ:imageδηλαδή 2 δέκατα, 3 εκατοστά και 5 χιλιοστά.


Από τα δεκαδικά κλάσματα μπορούμε να φτιάξουμε δεκαδικούς αριθμούς, δηλαδή να γράψουμε την ίδια αξία με διαφορετικό τρόπο.

Οι δεκαδικοί αριθμοί χωρίζονται με την υποδιαστολή ( , ) σε δύο μέρη.
α) Ακέραιο μέρος (πριν την υποδιαστολή)
β) Δεκαδικό μέρος (μετά την υποδιαστολή)

πχ:
3 4 5
,
1 2 3
Ακέραιο
Δεκαδικό

Το ακέραιο μέρος μπορεί να έχει ΧιλιάδεςΕκατοντάδεςΔεκάδες και Μονάδες.
Το δεκαδικό μέρος μπορεί να έχει δέκαταεκατοστάχιλιοστά.

Παράδειγμα:

ΑριθμόςΧιλιάδεςΧΕκατοντάδεςΕΔεκάδεςΔΜονάδεςΜδέκαταδεκατοστάεχιλιοστάχ
345,123-345123
1.402,2431402243
43,01--4301-

Κανόνας:
Για να μετατρέψουμε ένα δεκαδικό κλάσμα σε δεκαδικό αριθμό, γράφουμε τον αριθμητή όπως είναι και μετράμε τα μηδενικά του παρονομαστή. Μετά μετράμε ίδιο αριθμό ψηφίων στον αριθμητή αρχίζοντας από δεξιά προς τα αριστερά, για να βάλουμε την υποδιαστολή. Π.χ.:

image 

Αν δεν υπάρχουν αρκετά ψηφία για να βάλω την υποδιαστολή στη σωστή θέση, συμπληρώνω τη θέση τους με μηδενικά. Π.χ.:

imageΑν  θέλω να κάνω μετατροπές σε δεκαδικά κλάσματα υπάρχει ένας εύκολος τρόπος!

                                ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1

                Θέλω να μετατρέψω τα 30 εκατοστά σε δέκατα: 30 εκ.= ____ δεκ.

Σβήνω ένα μηδενικό από τον παρονομαστή και μετά ένα μηδενικό από τον αριθμητή.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2

Θέλω να μετατρέψω τα 300 χιλιοστά σε δέκατα: 300 χιλ.= ____ δεκ.

Σβήνω δύο μηδενικά από τον παρονομαστή και δύο μηδενικά από τον αριθμητή.

Μπορώ όμως να κάνω και το αντίστροφο!


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

Θέλω να μετατρέψω τα 5 δέκατα σε χιλιοστά: 5 δεκ. = _____ χιλ.
Βάζω δύο μηδενικά στον παρονομαστή και δύο μηδενικά στον αριθμητή. Προσοχή: Για να προσθέσω δεκαδικά κλάσματα θα πρέπει να έχουν ίδιο παρονομαστή.  π.χ:

Διαφορετικά πρέπει να κάνω τις μετατροπές. π.χ:

  ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 
   Στο τέλος του δεκαδικού αριθμού, τα μηδενικά δεν επηρεάζουν την αξία του. Για παράδειγμα: 0,7=0,70=0,7000
    Για να συγκρίνουμε δύο ή περισσότερους δεκαδικούς αριθμούς ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με τους ακέραιους. Ξεκινάμε συγκρίνοντας τα ψηφία με τη μεγαλύτερη αξία (από αριστερά προς τα δεξιά) και αν αυτά συμπίπτουν, συγκρίνουμε τα ψηφία με την αμέσως μικρότερη αξία. Για παράδειγμα:

2,8 > 1,3
3,4 < 3,9
4,13 > 4,03
62,11 < 62,12
81,7 > 81 (81=81,0)ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου