Ε1΄ ΤΑΞΗ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/2014-2015

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣ ΤΑΞΗ

Ε1΄ ΤΑΞΗ
6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/2014-2015


Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Μονάδες μέτρησης μήκους

ΔΙΑΦΑΝΗ, ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗ & ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΣΩΜΑΤΑ