1΄ ΤΑΞΗ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/2014-2015

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣ ΤΑΞΗ

ΣΤ2΄ ΤΑΞΗ
6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/2018-2019


Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Μονάδες μέτρησης μήκους

ΔΙΑΦΑΝΗ, ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗ & ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΣΩΜΑΤΑ