1΄ ΤΑΞΗ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/2014-2015

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣ ΤΑΞΗ

ΣΤ2΄ ΤΑΞΗ
6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/2018-2019


Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

Πώς αφηγούμαστε μια ιστορία - Πώς περιγράφουμε ένα πράγμα

Πώς αφηγούμαστε μια ιστορία

Γράφουμε:

•   Πού και πότε συμβαίνουν τα γεγονότα της ιστορίας.
•   Ποιο είναι το κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας (κεντρικός ήρωας ).
      Ποια άλλα πρόσωπα συμμετέχουν ( ήρωες ).
      Με ποιο γεγονός ξεκινάει η ιστορία (ποιο πρόβλημα ).
      Με ποια γεγονότα ή πράξεις συνεχίζεται.
      Πώς τελειώνει η ιστορία ( λύση ).
      Τι σκέφτονται και τι αισθάνονται τα πρόσωπα (κυρίως το κύριο πρόσωπο για ό, τι συνέβηκε.

Χρησιμοποιούμε:

.   Χρόνους του παρελθόντος (κυρίως παρατατικό, αόριστο αλλά
    και ιστορικό ενεστώτα για ζωντάνια και αμεσότητα).
      Χρονικές (και αιτιολογικές) προτάσεις.
      Χρονικούς συνδέσμους, χρονικά επιρρήματα, φράσεις
    που δηλώνουν χρόνο.
      Ουσιαστικά και επίθετα στις περιγραφές.
  
                          Πώς περιγράφουμε ένα πράγμα

Γράφουμε:

      Πού βρίσκεται.
      Πώς το λένε.
      Πώς είναι (γενική εντύπωση, σχήμα, μέγεθος, χρώμα).
      Περιγραφή από τα έξω προς τα μέσα.
      Πώς το απέκτησα (αν είναι δικό μου).
      Πώς είναι φτιαγμένο, από τι υλικά.
      Πώς χρησιμοποιείται (σε τι χρησιμεύει ).
      Περιστατικά σχετικά με αυτό.
      Συναισθήματα και σκέψεις για όλα τα παραπάνω.


Χρησιμοποιούμε:

      Ενεστώτα (συνήθως) ρημάτων.
      Επίθετα και επιθετικούς προσδιορισμούς.
      Τοπικούς προσδιορισμούς.
                                            
                                            

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου