ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/2020-2021

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣ ΤΑΞΗ

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ
6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/2020-2021


Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα

Υπάρχουν ποσότητες που δεν μπορούν να εκφραστούν ούτε με τους  ακέραιους ούτε με τους δεκαδικούς αριθμούς. Γι’ αυτό χρησιμοποιούμε έναν αριθμό, που λέγεται κλάσμα.Τα κλάσματα τα χρησιμοποιούμε συχνά στην καθημερινή ζωή για να δηλώσουμε το μέρος ενός πράγματος, δηλαδή το μέρος μιας ακέραιης μονάδας ή το μέρος ενός «όλου». 

Θυμάμαι …..

Κάθε κλάσμα αποτελείται από τον αριθμητή(πάνω αριθμός) και τονπαρονομαστή(κάτω), ενώ και οι δύο μαζί ονομάζονται όροι του κλάσματος.

Όταν ο αριθμητής είναι το 1 λέγονται κλασματικές μονάδες:
1/2, 1/4, 1/6, 1/8…
Όταν παρονομαστής είναι το 10,100,1000,… λέγονται δεκαδικά κλάσματα  πχ.  2/10   35/100
Όταν ο αριθμητής είναι μικρότερος από τον παρονομαστή το κλάσμα λέγεται γνήσιο και είναι μικρότερο της μονάδας ενώ το αντίθετο λέγεται καταχρηστικό και είναι μεγαλύτερο της μονάδας  πχ  γνήσιο  το 2/3  καταχρηστικό  το  8/5.
Όταν είναι ίδιοι αριθμητής και παρονομαστής τότε λέμε ότι το κλάσμα είναι ίσο με την ακέραια μονάδα(1):  3/3 = 1
Δυο κλάσματα που έχουν ίσους παρονομαστές λέγονται ομώνυμα ενώ όταν δεν έχουν τον ίδιο λέγονται ετερώνυμα:
2/3, 4/3 = ομώνυμα
5/6, 3/4 = ετερώνυμα
Οι αριθμοί που αποτελούνται από ακέραιο και κλάσμα λέγονται μεικτοί:  4   3/5  Για να τον μετατρέψουμε σε κλάσμα  πολλαπλασιάζουμε τον παρονομαστή με τον ακέραιο και προσθέτουμε στο γινόμενο τον αριθμητή , το άθροισμα  το βάζουμε ως νέο αριθμητή αφήνοντας παρονομαστή τον ίδιο.  πχ  4*5=20  +  3 =23  αρα  23/5
Μπορούμε επίσης να μετατρέψουμε αντίθετα καταχρηστικό κλάσμα σε μεικτό αν διαιρέσουμε τον αριθμητή με τον παρονομαστή, το πηλίκο το βάλουμε ως ακέραιο το υπόλοιπο ως αριθμητή και το διαιρέτη ως παρονομαστή  π.χ.:  7/4= 7:4= 1  3/4.
Για να κάνουμε ισοδύναμο κλάσμα με ένα άλλο πρέπει να πολλαπλασιάσουμε ή να διαιρέσουμε και τον αριθμητή και τον παρονομαστή με τον ίδιο αριθμό:
7/4=14/8(και οι 2 όροι πολλαπλασιάζονται με το 2)

Μαθαίνω παίζοντας..

ΚΛΑΣΜΑΤΑ (skool.gr)

ΜΕΙΚΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ (skool.gr)

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΣΜΑ

ΚΑΝΕ ΤΟ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟ ΚΛΑΣΜΑ ΜΕΙΚΤΟ

ΚΑΝΕ ΤΟ ΜΕΙΚΤΟ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟ ΚΛΑΣΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου