ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/2020-2021

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣ ΤΑΞΗ

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ
6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/2020-2021


Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ

Ο αέρας έχει βάρος. Λόγω του βάρους του ο αέρας προκαλεί πίεση που ονομάζεται ατμοσφαιρική πίεση.


 Η ατμοσφαιρική πίεση μειώνεται όσο το ύψος από την επιφάνεια της θάλασσας αυξάνεται. Διαδραστικό:ΚΛΙΚ
    

                          
         
                
                       
Η πίεση που εξασκείται σε κάθε επιφάνεια από τον αέρα της ατμόσφαιρας. Οφείλεται στο βάρος του αέρα που βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια και η ύπαρξή της αποδείχτηκε για πρώτη φορά από τον Γκέρικε με τα "ημισφαίρια του Μαγδεμβούργου". Ο Τορικέλι, με το περίφημο πείραμά του, κατόρθωσε να μετρήσει για πρώτη φορά την ατμοσφαιρική πίεση (1643) και παράλληλα κατασκεύασε το πρώτο όργανο με το οποίο μετρούμε την ατμοσφαιρική πίεση. Τα όργανα αυτά λέγονται βαρόμετρα .
Η ατμοσφαιρική πίεση μεταβάλλεται όσο αυξάνεται το ύψος πάνω από την επιφάνεια της Γης. 
Οι παράγοντες που μεταβάλλουν την πίεση αυτή, εκτός από το ύψος είναι η πυκνότητα του αέρα, η θερμοκρασία του και η σύστασή του. Οι ακριβείς τιμές της ατμοσφαιρικής πίεσης στα διάφορα ύψη βρέθηκαν από μετρήσεις με αερόστατα, αεροπλάνα, πυραύλους ή δορυφόρους.
Αλλά και στην επιφάνεια της θάλασσας η πίεση διαφέρει από τόπο σε τόπο.
Για τον ίδιο τόπο η ατμοσφαιρική πίεση παρουσιάζει μεταβολές που ακολουθούν τις μεταβολές της θερμοκρασίας, γιατί η θερμοκρασία μεταβάλλει την πυκνότητα άρα και το βάρος του αέρα.
Επειδή η ατμοσφαιρική πίεση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη Μετεωρολογία αφού είναι η γενεσιουργός αιτία των ανέμων, κυκλώνων κ.λπ. γι' αυτό είναι απαραίτητη η παρακολούθηση των μεταβολών αυτής την ίδια χρονική στιγμή σε όλους τους τόπους της Γης. Η πίεση που μετράμε με τα βαρόμετρα σε όλους τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Γης, διορθώνεται ώστε να αντιστοιχεί στη θερμοκρασία 0ο C. Όλοι οι τόποι που έχουν την αυτή χρονική στιγμή την ίδια ατμοσφαιρική πίεση ενώνονται με μια γραμμή που λέγεται ισοβαρής καμπύλη. Σχηματίζεται έτσι ένα σύνολο από καμπύλες γραμμές που προσδιορίζουν εύκολα τα βαρομετρικά χαμηλά ή υψηλά και κατ' επέκταση τα φαινόμενα που θ' ακολουθήσουν.