ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/2020-2021

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣ ΤΑΞΗ

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ
6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/2020-2021


Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2011

ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ΄ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α΄ΤΕΥΧΟΣ
Β΄ΤΕΥΧΟΣ


Η διδασκαλία του μαθήματος της γλώσσας στο Δημοτικό αποσκοπεί στην ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να χειρίζονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση, συνειδητά, υπεύθυνα, αποτελεσματικά και δημιουργικά το γραπτό και τον προφορικό λόγο, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη σχολική και την ευρύτερη κοινωνία τους.ΓΛΩΣΣΑ ΣΤ΄ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

Α΄ΤΕΥΧΟΣ
Β΄ΤΕΥΧΟΣ
Γ΄ΤΕΥΧΟΣ

Το βιβλίο του μαθητή περιέχει κείμενα και κατάλληλες δραστηριότητες για την επεξεργασία αυτών των κειμένων, οι οποίες αφορούν στους βασικούς άξονες και τους διδακτικούς στόχους του Αναλυτικού ­Προγράμματος Σπουδών της Γλώσσας για την Στ' τάξη του Δημοτικού

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ΄ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α΄ ΤΕΥΧΟΣ
Β΄ ΤΕΥΧΟΣ
Γ΄ ΤΕΥΧΟΣ
Δ΄ ΤΕΥΧΟΣ


Ο σκοπός της διδασκαλίας των Μαθηματικών εντάσσεται στους γενικότερους σκοπούς τ­ης Εκπαίδευσης και αφορά τη συμβολή στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του μαθητή και την επιτυχή κοινωνική ένταξή του, εφόσον τα Μαθηματικά:
 • Ασκούν τον μαθητή στην μεθοδική σκέψη, στην ανάλυση, στην αφαίρεση, στη γενίκευση, στην εφαρμογή, στην κριτική και στις λογικές διεργασίες και τον διδάσκουν να διατυπώνει τα διανοήματά του με τάξη, σαφήνεια, λιτότητα και ακρίβεια.
 • Αναπτύσσουν την παρατηρητικότητα, την προσοχή, τη δύναμη αυτοσυγκέντρωσης, την επιμονή, την πρωτοβουλία, τη δημιουργική φαντασία, την ελεύθερη σκέψη, καλλιεργούν την αίσθηση της αρμονίας, της τάξης και του ωραίου και διεγείρουν το κριτικό πνεύμα.
 • Είναι απαραίτητα στην καθημερινή ζωή και ιδιαίτερα στο χώρο εργασίας αλλά και για την ανάπτυξη και εξέλιξη των άλλων επιστημών και ιδιαίτερα της Τεχνολογίας, της Οικονομίας και των Κοινωνικών Επιστημών.

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

Φ Ε 7. ΟΡΥΚΤΟΙ ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΣΤΕΡΕΟ

ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Οι ορυκτοί άνθρακες σχηματίστηκαν πριν εκατομμύρια χρόνια, όταν μεγάλα δάση καταπλακώθηκαν εξαιτίας μεγάλων φυσικών καταστροφών, όπως μεγάλης έντασης σεισμοί.Με το πέρασμα των χρόνων το ξύλο απανθρακώθηκε λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του εσωτερικού της γης και δημιουργήθηκαν οι ορυκτοί άνθρακες. Η διαδικασία αυτή λέγεται απανθράκωση.

Οι γαιάνθρακες αυτοί που σχηματίστηκαν στο υπέδαφος της γης, δεν έχουν όλοι την ίδια μορφή. Η μορφή τους καθορίστηκε από το χρόνο που απαιτήθηκε να σχηματιστούν, τη θερμοκρασία και την πίεση που επικρατούσαν .
Η πιο συνηθισμένη μορφή ορυκτών ανθράκων είναι οι άμορφοι άνθρακες. Λέγονται έτσι γιατί τα μόρια τους είναι διατεταγμένα με άτακτο τρόπο στη μάζα τους. Η περιεκτικότητά τους σε άνθρακα εξαρτάται από το χρόνο που έμειναν θαμμένοι στο υπέδαφος και από τις συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας . Ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε άνθρακα, διακρίνονται σε:

 • ανθρακίτη με περιεκτικότητα σε καθαρό άνθρακα πάνω από 90%

 • λιθάνθρακα με περιεκτικότητα σε καθαρό άνθρακα 70-90%

 • λιγνίτη με περιεκτικότητα 50-70%


 • τύρφη με περιεκτικότητα λιγότερη από 50%Οι άμορφοι άνθρακες χρησιμοποιούνται κυρίως ως καύσιμα. Κατά την καύση η χημική ενέργεια του καυσίμου μετατρέπεται σε θερμότητα ή ηλεκτρική ενέργεια. Όσο μεγαλύτερη είναι η περιεκτικότητα σε άνθρακα τόσο περισσότερη είναι η η ενέργεια που αποδίδει κατά την καύση του.
Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι περισσότερη ενέργεια κατά την καύση δίνει ο ανθρακίτης και τη λιγότερη η τύρφη.

Υπάρχουν όμως και οι κρυσταλλικοί άνθρακες που χαρακτηρίζονται από κανονικές δομές των μορίων τους.


Τέτοιος είναι ο γραφίτης που γνωρίζουμε όλοι από το μολύβι αλλά και το διαμάντι που είναι το πιο σκληρό υλικό στη φύση και πολύτιμο, ανάλογο βέβαια με την καθαρότητα, το χρώμα, τη μάζα και το κόψιμό του.
Σήμερα η
εξόρυξη του ορυκτού άνθρακα γίνεται είτε επιφανειακά, σε βάθος έως 30 μ. ή σε ορυχεία(υπόγεια) σε βάθος που κυμαίνεται από 200-300 μ. και πολλές φορές και 1000 μ. κάτω από την επιφάνεια της γης.


 • Για την επιφανειακή εξόρυξη συνήθως απομακρύνονται τα χώματα και στη συνέχεια συλλέγεται ο ορυκτός άνθρακας και μεταφέρεται με ταινιόδρομους .

 • Για τη υπόγεια εξόρυξη κατασκευάζονται ανελκυστήρες, με τους οποίους μεταφέρονται οι εργάτες στο βάθος που χρειάζεται και στοές που διασχίζονται από μικρά βαγόνια που μεταφέρουν τον άνθρακα.

 •  Είναι τα λεγόμενα ανθρακωρυχεία όπου και το κόστος κατασκευής είναι πολύ μεγάλο αλλά και οι συνθήκες εργασίας επικίνδυνες και ανθυγιεινές.
Οι ανθρακωρύχοι δουλεύουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες χωρίς φυσικό φωτισμό, χωρίς επαρκή αερισμό και με πολλή υγρασία που τους προκαλεί πολλά αναπνευστικά προβλήματα.

ΦΕ.3 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ

ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


Μορφή - Σύνθεση
Το ορυκτό πετρέλαιο, ή "αργό πετρέλαιο" όπως λέγεται, μπορεί να ποικίλει στην εμφάνιση, τη σύνθεση, και την καθαρότητα. Λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση των πετρελαίων, αυτά κατατάσσονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:
 1. Παραφινικά πετρέλαια. Αυτά περιέχουν στερεή παραφίνη και κατά την απόσταξη δίνουν σημαντική αναλογία ελαφρών κλασμάτων που αποτελούνται αποκλειστικά από κεκορεσμένους υδρογονάνθρακες της αλειφατικής σειράς. Και τα μεν πρώτα της σειράς αυτής μεθάνιο, αιθάνιο, προπάνιο και βουτάνιο παρατηρούνται και στα αέρια που συνοδεύουν το πετρέλαιο στην εξόρυξή του.
 2. Ασφαλτικά πετρέλαια. Αυτά δίνουν περισσότερο βαρέα κλάσματα όπως μαζούτ και ορυκτέλαια. Τα ελαφρά κλάσματα των πετρελαίων αυτών αποτελούνται κυρίως από κεκορεσμένους κυκλικούς υδρογονάνθρακες (ναφθένια) της πολυμεθυλενικής σειράς, και
 3. Ασφαλτοπαραφινικά πετρέλαια. Αυτά αποτελούν μίξη των παραπάνω κατηγοριών όπου η μία σειρά δεν υπερτερεί της άλλης.

 Άντληση

Η άντληση του πετρελαίου γίνεται από ειδικές πυργωτές εγκαταστάσεις, που εγκαθίστανται πάνω στις λεγόμενες πετρελαιοπηγές. Το πετρέλαιο λαμβάνεται μετά από διάτρηση του εδάφους, τη λεγόμενη γεώτρηση με τη μορφή αρτεσιανού φρέατος όπου το πετρέλαιο, σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω των υφιστάμενων πιέσεων, αναβλύζει υπό μορφή πίδακα ύψους πολλών μέτρων. Συνηθέστερα όμως εξάγεται με απάντληση κατόπιν προκαλούμενης πίεσης, στην αρχή, νερού επί του οποίου και επιπλέει το προς εξόρυξη πετρέλαιο.
Συνεπώς, υπάρχουν πολλές μέθοδοι αύξησης της παραγωγής πετρελαίου από τις πηγές όπως με εξακόντιση νιτρογλυκερίνης ή με εισαγωγή, υπό πίεση, υδροχλωρικού οξέος ή ακόμα μετά από διαβίβαση αερίων υπό πίεση.

Γενικά το πετρέλαιο από τις πετρελαιοπηγές φέρεται αναμεμιγμένο με αέρια, νερό καθώς και με μικρές ποσότητες άμμου. Τα μεν αέρια αποχωρίζονται μέσω ενός διαχωριστή και χρησιμοποιούνται είτε προς επανεισαγωγή εντός των πηγών (όπως αναφέρθηκε παραπάνω) είτε οδηγούνται προς το εμπόριο ως φυσικά αέρια, είτε, τέλος, διαβιβάζονται μέσα σε απορροφητικού έλαιο, το δε νερό αποχωρίζεται από το πετρέλαιο με παραμονή του σε δεξαμενές, οπότε και αποχωρίζεται και η άμμος (με καθίζηση). Αν, όμως, έχει αναμιχθεί το πετρέλαιο με το νερό ως γαλάκτωμα, τότε είναι απαραίτητο να ακολουθήσουν ιδιαίτερες διεργασίες θέρμανσης, καθώς και χημικές ή ηλεκτρικές μέθοδοι αποχωρισμού του νερού.
Το καθαρό πλέον ακατέργαστο πετρέλαιο συλλέγεται σε δοχεία ορισμένης χωρητικότητας από τα οποία και οδηγείται σε μεγάλες δεξαμενές από τις οποίες και θ΄ ακολουθήσει η περαιτέρω κατεργασία του, δηλαδή η
διύλιση του (κλασματική απόσταξη).

 Χρήση

Χρησιμοποιείται συνήθως για την παραγωγή καυσίμων για μηχανές εσωτερικής καύσης και για το λόγο αυτό είναι μια σημαντική πηγή ενέργειας (στατιστικές παγκόσμιας ενέργειας ΔΟΕ - Διεθνής Οργανισμός Ενεργείας). Είναι, επίσης, η πρώτη ύλη για πολλά χημικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των διαλυτών, των λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων, καθώς και στα συνθετικά προϊόντα όπως των πλαστικών και των απορρυπαντικών ακόμη και ορισμένων εκρηκτικών υλών. Τα προϊόντα που προέρχονται από το πετρέλαιο λέγονται πετροχημικά (petrochemicals) και ο κλάδος της Χημείας που ασχολείται με την ανάπτυξή τους Πετροχημεία.
 • Το πετρέλαιο (υγρό καύσιμο), μαζί με τους γαιάνθρακες, (στερεό καύσιμο) και το φυσικό αέριο, (αέριο καύσιμο), αποτελούν τα ορυκτά καύσιμα      

Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Οι " αποθήκες " ενέργειας ονομάζονται "Πηγές Ενέργειας" και διακρίνονται σε αυτογενείς ή πρωταρχικές (πυρήνες ατόμων, ήλιος, γαιάνθρακες ή πετρέλαιο) και τεχνητές (ταμιευτήρες, ηλεκτρικοί συσσωρευτές). Επίσης διακρίνονται σε πρωτογενείς πηγές που περιλαμβάνουν τη δυναμική ενέργεια των πυρήνων και δευτερογενείς που είναι όλες οι άλλες μορφές / πηγές ενέργειας.
Όσον αφορά όμως τα αποθέματα ενέργειας (ενεργειακό δυναμικό), οι πηγές ενέργειας διακρίνονται σε
συμβατικές ή μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Οι αυτογενείς ή πρωταρχικές πηγές ενέργειας είναι αποθηκευμένες ή υπάρχουν στη φύση. Ο ήλιος είναι η πρωταρχική και η βασική πηγή ενέργειας της γης. Η ενέργειά του είναι αποθηκευμένη και σε άλλες πρωταρχικές πηγές, όπως στο κάρβουνο, στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο στη βιομάζα και προκαλεί τον υδρολογικό κύκλο και την ενέργεια του ανέμου. Άλλες πρωταρχικές πηγές ενέργειας που υπάρχουν στη γη είναι η πυρηνική ενέργεια των ραδιενεργών στοιχείων, η θερμική ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στο εσωτερικό της γης και βέβαια η δυναμική ενέργεια. 
Για να είναι χρήσιμη μια πηγή ενέργειας είναι αναγκαίες ορισμένες προϋποθέσεις:
· Η ενέργεια αυτή να είναι άφθονη και η πρόσβαση στην ενεργειακή πηγή εύκολη
· Να μετατρέπεται χωρίς δυσκολία σε μορφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα σύγχρονα μηχανήματα
· Να μεταφέρεται εύκολα
· Να αποθηκεύεται εύκολα


Μη ανανεώσιμες πηγές

Αποκαλούνται έτσι γιατί δεν είναι δυνατό να ανανεώσουν σε εύλογο, για τον άνθρωπο, χρονικό διάστημα την αποθηκευμένη τους ενέργεια. Η διαδικασία σχηματισμού τους διήρκεσε εκατομμύρια χρόνια.

Οι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιλαμβάνουν :
· Τα στερεά καύσιμα των γαιανθράκων, όπως λιγνίτη, ανθρακίτη, τύρφη,
· Τα υγρά καύσιμα που παίρνουμε με κατεργασία, όπως μαζούτ, πετρέλαιο, βενζίνη, κηροζίνη κλπ.,
· Τα αέρια καύσιμα όπως το φυσικό αέριο, υγραέριο κλπ. και
· Την πυρηνική ενέργεια που παίρνουμε από τη σχάση ραδιενεργών υλικών.


Οι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι αυτές που χρησιμοποιούνται κυρίως τα τελευταία χρόνια και που έχουν οδηγήσει σε ενεργειακές κρίσεις, αλλά και στη δημιουργία σειράς προβλημάτων, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
Oι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμμετέχουν στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών κατά 93 %, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές καλύπτουν μόνο το 7 %, με βασικότερη τη βιομάζα.Ανανεώσιμες πηγές

Ως ανανεώσιμες χαρακτηρίζονται οι πηγές που θα συνεχίζουν να μας παρέχουν ενέργεια σε βάθος χρόνου. Είναι οι πηγές ενέργειας που τροφοδοτούνται συνεχώς με ενέργεια από τον ήλιο, όπως:
· ο ίδιος ο ήλιος (ηλιακή ενέργεια),
· ο άνεμος (αιολική ενέργεια),
· οι υδατοπτώσεις (υδροηλεκτρική ενέργεια),
· η
ενέργεια των κυμάτων, ρευμάτων, ωκεανών καθώς και
· η ενέργεια βιομάζας.

Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ανήκει και η γεωθερμική ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της γης και σχετίζεται με την ηφαιστειότητα και τις ειδικότερες γεωλογικές και γεωτεκτονικές συνθήκες της κάθε περιοχής.

Η χρήση των ανανεώσιμων ή εναλλακτικών πηγών ενέργειας είναι ακόμη πολύ περιορισμένη σε παγκόσμια κλίμακα, εξυπηρετεί όμως το στόχο της προστασίας του περιβάλλοντος, γιατί είναι " καθαρές " και φιλικές προς το περιβάλλον.
Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤ΄ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΣΕΛ. 1-8
ΣΕΛ. 9-58
ΣΕΛ. 59-72
ΣΕΛ. 73-106
ΣΕΛ. 107-116
ΣΕΛ. 117-134
ΣΕΛ. 135-176

Στόχοι

Στόχος είναι στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές να μπορούν :
 • ­Να απαγγέλλουν, να διαβάζουν, να γράφουν και να διατάσσουν φυσικούς, κλασματικούς και δεκαδικούς αριθμούς καθώς και να εκτελούν όλες τις πράξεις τους.
 • Να γνωρίζουν ποιοι αριθμοί διαιρούνται με 2, 3, 4, 5, 9, 10 και 25.
 • Να γνωρίζουν την ανάλυση φυσικών αριθμών σε γινόμενο πρώτων παραγόντων και δυνάμεις αριθμών.
 • Να σταθεροποιούν τις γνώσεις τους σχετικά με τις συμβατικές μονάδες μήκους, μάζας, χρόνου, επιφάνειας και χωρητικότητας και να εξοικειώνονται με τις χρήσης των μετρήσεων στην καθημερινή ζωή.
 • Να διατυπώνουν έναν κανόνα για κάποιο απλό αριθμητικό ή το γεωμετρικό μοτίβο.
 • Να εξασκούνται στον σχεδιασμό ευθύγραμμων σχημάτων και κύκλων με κανόνα (χάρακα) και διαβήτη.
 • Να υπολογίζουν το μήκος κύκλου και εμβαδόν κυκλικού δίσκου, τα εμβαδά και τους όγκους βασικών στερεών σχημάτων.
 • Να αναπαράγουν, να κατασκευάζουν και να συγκρίνουν γωνίες.
 • Να σχεδιάζουν το συμμετρικό ενός σχήματος ως προς άξονα και να διενεργούν μεταφορές, μεγεθύνσεις και σμικρύνσεις.
 • Να εξασκούνται στη συλλογή και καταγραφή των δεδομένων ενός προβλήματος, στην κατασκευή πινάκων δεδομένων και γραφικών παραστάσεων (ραβδογράμματα, ιστογράμματα), στη μετατροπή προφορικών ή γραπτών περιγραφών δεδομένων σε γραφικές παραστάσεις και αντιστρόφως και στη διατύπωση προβλέψεων για την εξέλιξη ενός φαινομένου.
 • Να εξοικειωθούν με την έννοια του διατεταγμένου ζεύγους και να υπολογίζουν το μέσο όρο.
 • Να γνωρίζουν την απλή μέθοδο των τριών.
 • Να κατανοούν και να εφαρμόζουν τις έννοιες του λόγου, της αναλογίας και του ποσοστού.
 • Να λύνουν απλές εξισώσεις με τη βοήθεια του ορισμού των πράξεων.

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 12-9-2011


Ένα ταξίδι στη γνώση, κοπιαστικό αλλά και ωφέλιμο  ξεκινά… Μικροί και μεγάλοι, μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί  βρισκόμαστε  και πάλι στο ξεκίνημα μιας νέας προσπάθειας για την κατάκτηση  της γνώσης…  ένα  ξεκίνημα που κρύβει ευκαιρίες, πού μας καλεί να εκμεταλλευτούμε αλλά και δυσκολίες, που  οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε.

Ευχές σε όλους   για κάθε επιτυχία στην δύσκολη σχολική  χρονιά που έρχεται.

ΦΥΣΙΚΗ ΣΤ΄ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ

ΣΕΛ. 1-32
ΣΕΛ. 33-64
ΣΕΛ. 65-98
ΣΕΛ. 99-132

Στη Φυσική επιδιώκεται οι µαθητές να έλθουν σε επαφή µε σύγχρονες ιδέες και θέµατα από το χώρο της Φυσικής, προσαρµοσµένα βέβαια στο επίπεδο νοητικής ανάπτυξη­ς και τα ενδιαφέροντα των µαθητών κάθε βαθµίδας, χωρίς αυτό να είναι σε βάρος της επιστηµονικής εγκυρότητας.
Ο εκπαιδευτικός, αξιοποιώντας σύγχρονα ευρήµατα της γνωστικής ψυχολογίας και της εκπαιδευτικής έρευνας, είναι δυνατόν, µε χρήση κατάλληλων δραστηριοτήτων: να βοηθήσει τον µαθητή να διακρίνει την ανεπάρκεια των απόψεών του για την ερµηνεία των φαινοµένων, να τον οδηγήσει στην οικοδόµηση και χρήση επιστηµονικών προτύπων-«µοντέλων» προκειµένου να περιγράψει, να ερµηνεύσει και να προβλέψει ορισµένα φυσικά φαινόµενα και διαδικασίες.
Η προσέγγιση των παραπάνω στόχων αναµφισβήτητα διευκολύνεται από τη χρήση στην εκπαίδευση των νέων τεχνολογιών. Τα νέα παιδαγωγικά εργαλεία (εκπαιδευτικό λογισµικό, ∆ιαδίκτυο, συστήµατα συγχρονικής λήψης και απεικόνισης των µετρήσεων) πολλαπλασιάζουν τις δυνατότητες των µαθητών να συγκεντρώνουν, αναλύουν, οπτικοποιούν, µοντελοποιούν και κοινοποιούν δεδοµένα ώστε οι µαθητές, µε την ενεργό συµµετοχή τους, να κατανοούν βασικές αρχές και νόµους της Φυσικής.

 

ΦΥΣΙΚΗ ΣΤ΄ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΕΛ. 1-44
ΣΕΛ. 45-98
ΣΕΛ. 99-143
ΣΕΛ. 144-188

Στόχοι
­Μ­ε κατάλληλες δραστηριότητ­ες οι μαθητές αναμένεται να καταστούν ικανοί να:
 • ­Σχηµατίσουν µια πρώτη αντίληψη για τις θεµελιώδεις µορφές ενέργειας.
 • Αντιληφθούν ότι η ενέργεια µετασχηµατίζεται από µια µορφή σε άλλη και ότι αποθηκεύεται.
 • Γνωρίσουν τις κυριότερες σύγχρονες ενεργειακές πηγές και να αντιληφθούν ότι η λογική χρήση τους περιορίζει το ενεργειακό πρόβληµα.
 • Εκτιµούν τη σηµασία που έχουν οι ήπιες µορφές ενέργειας για το περιβ­άλλον.
 • Αντιλαµβάνονται τη σχέση ηλεκτρισµού και µαγνητισµού ως µια διαδικασία µετασχηµατισµού της ενέργειας.
 • Αναγνωρίζουν τους τρόπους διάδοσης της θερµότητας και να τους συνδέουν µε τις καταστάσεις της ύλης.
 • Εκτιµούν τη σηµασία των τρόπων διάδοσης της θερµότητας σε φαινόµενα της καθηµερινής ζωής.