ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/2020-2021

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣ ΤΑΞΗ

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ
6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/2020-2021


Παρασκευή, 11 Φεβρουαρίου 2011

22. ΦΙΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ


21. ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΕΚΧΡΙΣΤΙΑΝΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΣΛΑΒΟΥΣ


20. Η ΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΚΡΙΤΕΣ

19. OI BYZANTINOI KAI OI AΡΑΒΕΣ


ΚΕΦ.18. ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΑΒΑΡΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Β΄ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦ.18. ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΑΒΑΡΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ Α΄ΜΕΡΟΣ

κεφ. 18 πέρσες και άβαροι συμμαχούν εναντίον του βυζαντίου ά μερος
View more presentations from atavar.

κεφ. 17. Οι γείτονες των βυζαντινών

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ


Μονάδες μέτρησης επιφάνειας
 Μονάδας μέτρησης της επιφάνειας είναι το τετραγωνικό μέτρο (τ.μ. - m2)

 Υποδιαιρέσεις του τετραγωνικού μέτρου
  • τετραγωνικό δεκατόμετρο ή τετραγωνική παλάμη (τ.δεκ. - dm2) - 1 τ.δεκ. = 1/100 τ.μ. ή 0,01 τ.μ.
  • τετραγωνικό εκατοστόμετρο (τ.εκ. - cm2) - 1 τ.εκ. = 1/10.000 μ. ή 0,0001 τ.μ.
  • τετραγωνικό χιλιοστόμετρο (τ.χιλ. - mm2) - 1 τ.χιλ. = 1/1.000.000 μ. ή 0,000001 τ.μ.

Πολλαπλάσια του τετραγωνικού μέτρου
Το στρέμμα (στρέμ.) - 1 στρέμ. = 1.000 τ.μ.
Το τετραγωνικό χιλιόμετρο (τ.χμ. - km2) - 1 τ.χμ. = 1.000.000 τ.μ.

Μετατροπές
  • Για να μετατρέψουμε μια μονάδα μέτρησης επιφάνειας σε μικρότερη, πολλαπλασιάζουμε με το 100, 10.000 ή 1.000.000.
Π.χ.
6,491 τ.μ. Χ 100 = 649,1 τ.δεκ.
6,491 τ.μ. Χ 10.000 = 64.910 τ.εκ.
6,491 τ.μ. Χ 1.000.000 = 6.491.000 τ.χιλ.
  • Για να μετατρέψουμε μια μονάδας μέτρησης μήκους σε μεγαλύτερη, διαιρούμε με το 100, 10.000 ή 1.000.000.
Π.χ.
152.680 τ.χιλ. : 100 = 1.526,80 τ.εκ.
152.680 τ.χιλ. : 10.000= 15,2680 τ.δεκ.
152.680 τ.χιλ. : 1.000.000 = 0,15268 τ.μ.Μονάδες μέτρησης μήκους

Μονάδες μέτρησης μήκους

Μονάδας μέτρησης του μήκους είναι το μέτρο (μ. - m)
 Υποδιαιρέσεις του μέτρου
  • δεκατόμετρο ή παλάμη (δεκ. - dm) - 1 δεκ. = 1/10 μ. ή 0,1 μ.
  • εκατοστόμετρο (εκ. - cm) - 1 εκ. = 1/100 μ. ή 0,01 μ.
  • χιλιοστόμετρο (χιλ. - mm) - 1 χιλ. = 1/1.000 μ. ή 0,001 μ.

Πολλαπλάσια του μέτρου
Το χιλιόμετρο (χμ. - km) - 1 χμ. = 1.000 μ.

Μετατροπές
  • Για να μετατρέψουμε μια μονάδα μέτρησης μήκους σε μικρότερη, πολλαπλασιάζουμε με το 10, 100 ή 1.000.
Π.χ.
3,5 μ. Χ 10 = 35 δεκ.
3,5 μ. Χ 100 = 350 εκ.
3,5 μ. Χ 10 = 3.500 χιλ.
  • Για να μετατρέψουμε μια μονάδας μέτρησης μήκους σε μεγαλύτερη, διαιρούμε με το 10, 100 ή 1.000.
Π.χ.
2.000 χιλ. : 10 = 200 εκ.
2.000 χιλ. : 100 = 20 δεκ.
2.000 χιλ. : 1.000 = 2 μ.

 Πώς εκφράζουμε το αποτέλεσμα μιας μέτρησης μήκους


ακέραιος
δεκαδικός
συμμιγής
κλάσμα
μεικτός
160 εκ.
1,60 μ.
1μ. 60 εκ.
160/100 μ.
1 60/100 μ.
1.480 μ.
1,480 χμ.
1χμ. 480 μ.
1.480/1.000 χμ.
1 480/1.000 χμ.