ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/2020-2021

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣ ΤΑΞΗ

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ
6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/2020-2021


Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία.
13. Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει
 τη διοίκηση και τη νομοθεσία.

Ιουστινιανός (527 μ. Χ.)
(Πολλές γνώσεις, εργατικός, τολμηρός)


Συνεργάτες Ιουστινιανού
Θεοδώρα (σύζυγος)
Συναυτοκράτειρα
Τριβωνιανός
Νομομαθής
Ιωάννης ο Καππαδόκης
Οικονομικά
Ανθέμιος-Ισίδωρος
Αρχιτέκτονες
Βελισάριος (Ανατολή),Ναρσής (Δύση)
Στρατηγοί


Προβλήματα Βυζαντινού κράτους

Διοίκησης              Εχθροί

Μεταρρυθμίσεις Ιουστινιανού

Κωδικοποίησε
παλιούς ρωμαϊκούς νόμους.

Συμπλήρωσε
νέους στα ελληνικά.
Κατάργησε
προνόμια Δήμων.
Μεγαλοϊδιοκτήτες
δεν έπαιρναν κτήματα μικροϊδιοκτητών.
Φορολογία
ανάλογα με το εισόδημα.
Αλλαγές στη λειτουργία
αγοράς,λιμανιών,εμπορικών δρόμων.
Φόροι
Στα εισαγόμενα προιόντα.
Λογοθέτες.
Υπεύθυνοι για την τήρηση των νόμων.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ
Ικανοποίησαν το λαό.
Δυσαρέστησαν Δήμους – προνομιούχους.
Πολλά χρήματα στο κράτος.

Έργα Ιουστινιανού
Οργάνωση στρατού.
Προστασία συνόρων.
Συντήρηση - βελτίωση οδικού δικτύου.
Κλείνει τη Φιλοσοφική σχολή Αθήνας
(τελευταίος χώρος συντήρησης αρχαίας θρησκείας).
“Βυζαντινά”νομίσματα.Μοναδικός τρόπος συναλλαγής.
Μετάξι από Κίνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου