ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/2020-2021

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣ ΤΑΞΗ

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ
6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/2020-2021


Σάββατο, 20 Νοεμβρίου 2010

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟ

Κάθε κλάσμα είναι το ακριβές πηλίκο της διαίρεσης του αριθμητή με τον παρονομαστή.

Π. χ. αν  μοιράσουμε 3 σοκολάτες σε 3 παιδιά, θα πάρει το καθένα από μία, γιατί 3:3=1.

Αν όμως  μοιράσουμε 2 σοκολάτες σε 3 παιδιά, θα χωρίσουμε τη σοκολάτα σε 3 ίσα μέρη, οπότε το κάθε παιδί θα πάρει δύο φορές από 1/3, δηλαδή 2/3. Αυτό είναι το ακριβές πηλίκο της διαίρεσης 2:3=2/3


Για να μετατρέψουμε ένα κλάσμα σε δεκαδικό, διαιρούμε τον αριθμητή του με τον παρονομαστή του.

Π. χ. 3/5=3:5=0,6     και           3/4=3:4=0,75


Αν μια διαίρεση δεν τελειώνει προχωρούμε συνήθως ως τα χιλιοστά(3 δεκαδικά ψηφία)

Για να συγκρίνουμε ετερώνυμα κλάσματα π. χ. 3/4, 4/5

α) τα μετατρέπουμε σε δεκαδικούς

Π. χ. 3/4= 3:4=0,75

4/5=4:5-= 0,80

β) τα μετατρέπουμε σε ισοδύναμα ομώνυμα

Π. χ. το 3/4 πολλαπλασιάζουμε τους όρους του με το 5 και έχουμε 15/20

το 4/5 πολλαπλασιάζουμε τους όρους του με το 4 και έχουμε 16/20

Άρα 15/20<16/20

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου