Ε1΄ ΤΑΞΗ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/2014-2015

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣ ΤΑΞΗ

Ε΄ ΤΑΞΗ
6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/2016-2017


Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Συζυγίες του ρήματος

Τι είναι οι συζυγίες του ρήματος;

Τα ρήματα χωρίζονται σε κατηγορίες όχι μόνο σε σχέση με την κατάληξη(ενεργητική ή παθητική φωνή)αλλά και ανάλογα με τον τονισμό τους. Για παράδειγμα τα ρήματα της ενεργητικής φωνής δεν τονίζονται όλα στην ίδια συλλαβή, και από τα ρήματα της παθητικής άλλα τελειώνουν σε -ομαι και άλλα σε -ιέμαι ή -ούμαι. Για πρόσεξε τα παρακάτω:

α'
β'
λύνω, γράφω, ντύνω, ξέρω, αφήνω
μιλάω-μιλώ, γελάω-γελώ, αδικώ
λύνομαι, γράφομαι, ντύνομαι
μιλιέμαι, γελιέμαι, αδικιέμαι-αδικούμαι, φοβάμαι

 Όπως διαπιστώνεις από τα ρήματα της ενεργητικής φωνής άλλα τονίζονται στην παραλήγουσα, (α' στήλη) ενώ άλλα  τονίζονται στη λήγουσα (β' στήλη). Από τα ρήματα της παθητικής φωνής άλλα τελειώνουν σε -όμαι και τονίζονται στην προπαραλήγουσα  κι άλλα τελειώνουν σε -ιέμαι ή -ούμαι ή -άμαι και τονίζονται στην παραλήγουσα.

  Οι φιλόλογοι δεν μπορούσαν να αφήσουν αυτή τη διαφορά, χωρίς να την κατατάξουν σε κάποια κατηγορία. Έτσι, μπορούμε να χωρίσουμε τα ρήματα ανάλογα με τον τονισμό τους σε δύο συζυγίες:


  • στην α' συζυγία κατατάσσονται τα ρήματα που τονίζονται στην παραλήγουσατης ενεργητικής π.χ. τρέχω, παίζω ή στην προπαραλήγουσα  της παθητικής, π.χ.λύνομαι, γράφομαι
  • στη β' συζυγία κατατάσσονται τα ρήματα που τονίζονται στη λήγουσα της ενεργητικής, π.χ. μιλώ, γελώ (ή στην παραλήγουσα αν είναι σε -άω, μιλάω) και στην παραλήγουσα της παθητικής, π.χ. μιλιέμαι, προσποιούμαι, φοβάμαι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου