1΄ ΤΑΞΗ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/2014-2015

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣ ΤΑΞΗ

ΣΤ2΄ ΤΑΞΗ
6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/2018-2019


Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Προβλήματα με αναγωγή στη δεκαδική κλασματική μονάδα

1) Η ηλικία της Μυρτώς είναι τα 2/10  της ηλικίας της γιαγιάς της, που είναι 70 ετών. Πόση είναι η
ηλικία της Μυρτώς;
Λύση

Απάντηση
.......................................................
.......................................................
.......................................................


2) Ο δρόµος που ενώνει δύο χωριά είναι 15 χιλιόµετρα. Από αυτά, τα 6/10  είναι άσφαλτος και τα
υπόλοιπα χωµατόδροµος. Πόσα χιλιόµετρα είναι η άσφαλτος και πόσα ο χωµατόδροµος;
Λύση


Απάντηση
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................3) Ένας ποδηλάτης διανύει κάθε µέρα µια διαδροµή 24 χιλιοµέτρων. Σήµερα διάνυσε όλη τη δια-
δροµή και επιπλέον τα 3/10  της διαδροµής. Πόσα χιλιόµετρα διάνυσε σήµερα;
ΛύσηΑπάντηση
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου