ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/2020-2021

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣ ΤΑΞΗ

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ
6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/2020-2021


Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

Ενοτητα 1 / ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ / Διορθώνω το γραπτό μου


Ενοτητα 1 / ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ / Δύο μέρες στο βουνό


Τα αριθμητικά επίθετα
Αυτά είναι τα επίθετα που φανερώνουν ποσοτική ή αριθμητική σχέση ή έννοια του ουσιαστικού στο οποίο αναφέρονται. Π.χ. ένας –δύο- τρεις μαθητές, πρώτος –τρίτος –δέκατος –εικοστός στη σειρά, διπλάσιος –πενταπλάσιος –δεκαπλάσιος κόπος, κ.λ.π. Χωρίζονται ανάλογα με τη σημασία τους σε:

1.    Απόλυτα λέγονται τα αριθμητικά επίθετα που φανερώνουν ορισμένο πλήθος από πρόσωπα, ζώα, πράγματα, κ.λ.π.(δέκα παιδιά, είκοσι δραχμές, κ.λ.π.). Τα απόλυτα αριθμητικά επίθετα δύο-δυο και από το πέντε ως το εκατό δεν κλίνονται, ενώ από το διακόσια και πάνω έχουν μόνο Πληθυντικό αριθμό. Επίσης τα απόλυτα αριθμητικά από το 13 ως το 19 γράφονται με μία λέξη, ενώ από το 21 και πάνω με δύο, εκτός από τα πολλαπλάσια του 10, που γράφονται με μία.
2.   Τακτικά λέγονται τα αριθμητικά επίθετα που φανερώνουν τη σειρά, την τάξη των ουσιαστικών. Π.χ. Ο πρώτος μαθητής, η δεύτερη μέρα, η έκτη τάξη, ο δωδέκατος μήνας, ο δέκατος πέμπτος όροφος, ο εικοστός αιώνας, κ.λ.π. Τα τακτικά αριθμητικά από το 13 και πάνω γράφονται με δύο λέξεις, εκτός από τα πολλαπλάσια του 10 που γράφονται με μία.
3.   Πολλαπλασιαστικά λέγονται τα αριθμητικά επίθετα που φανερώνουν από πόσα απλά μέρη αποτελείται κάτι. Π.χ. απλός κόμπος, διπλός κόπος, τριπλή προσπάθεια, κ.λ.π.
4.   Aναλογικά λέγονται τα αριθμητικά επίθετα που φανερώνουν πόσες φορές ένα ποσό είναι μεγαλύτερο από ένα άλλο. Π.χ. αυτός είναι διπλάσιος σε ύψος από τον άλλο, οι 50 δρχ. είναι πενταπλάσιες από τις 10 δρχ., το καινούριο σπίτι μας είναι τριπλάσιο από την παλιό, κ.λ.π. 

Ενοτητα 1 / ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ / Ταξιδεύοντας με ελέφανταΕνοτητα 1 / ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΟΠΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ / Τα ψάθινα καπέλα