1΄ ΤΑΞΗ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/2014-2015

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣ ΤΑΞΗ

ΣΤ2΄ ΤΑΞΗ
6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/2018-2019


Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

ΦΥΣΙΚΗ ΣΤ΄ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΕΛ. 1-44
ΣΕΛ. 45-98
ΣΕΛ. 99-143
ΣΕΛ. 144-188

Στόχοι
­Μ­ε κατάλληλες δραστηριότητ­ες οι μαθητές αναμένεται να καταστούν ικανοί να:
  • ­Σχηµατίσουν µια πρώτη αντίληψη για τις θεµελιώδεις µορφές ενέργειας.
  • Αντιληφθούν ότι η ενέργεια µετασχηµατίζεται από µια µορφή σε άλλη και ότι αποθηκεύεται.
  • Γνωρίσουν τις κυριότερες σύγχρονες ενεργειακές πηγές και να αντιληφθούν ότι η λογική χρήση τους περιορίζει το ενεργειακό πρόβληµα.
  • Εκτιµούν τη σηµασία που έχουν οι ήπιες µορφές ενέργειας για το περιβ­άλλον.
  • Αντιλαµβάνονται τη σχέση ηλεκτρισµού και µαγνητισµού ως µια διαδικασία µετασχηµατισµού της ενέργειας.
  • Αναγνωρίζουν τους τρόπους διάδοσης της θερµότητας και να τους συνδέουν µε τις καταστάσεις της ύλης.
  • Εκτιµούν τη σηµασία των τρόπων διάδοσης της θερµότητας σε φαινόµενα της καθηµερινής ζωής.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου