1΄ ΤΑΞΗ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/2014-2015

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣ ΤΑΞΗ

ΣΤ2΄ ΤΑΞΗ
6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/2018-2019


Κυριακή, 3 Απριλίου 2011

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ
 

Για να μετατρέψουμε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική:
·         Μετατρέπουμε το ρήμα από την ενεργητική σύνταξη στην παθητική
·         Το αντικείμενο από την αιτιατική πτώση που βρίσκεται γίνεται υποκείμενο του παθητικού ρήματος (σε ονομαστική)
·         Το υποκείμενο γίνεται ποιητικό αίτιο
Το ποιητικό αίτιο σχηματίζεται με την πρόθεση από και την αιτιατική του ονόματος και φανερώνει από ποιον ή από τι προέρχεται αυτό που εκφράζει το ρήμα.
Παράδειγμα:
Ο τεχνίτης επισκεύασε τη μηχανή > ενεργητική σύνταξη
Η μηχανή επισκευάστηκε από τον τεχνίτη > παθητική σύνταξη.
Όταν θέλουμε να μετατρέψουμε από παθητική σε ενεργητική σύνταξη  κάνουμε την αντίθετη ενέργεια.