1΄ ΤΑΞΗ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/2014-2015

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣ ΤΑΞΗ

ΣΤ2΄ ΤΑΞΗ
6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ/2018-2019


Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα υγρά

Όπως τα στερεά, έτσι και τα υγρά θερμαινόμενα διαστέλλονται και ψυχόμενα συστέλλονται. Τα υγρά θερμαινόμενα διαστέλλονται πολύ περισσότερο από ότι τα στερεά.


Όταν θελήσουμε να θερμάνουμε ένα υγρό εκτός από την διαστολή του υγρού θα έχουμε διαστολή και του δοχείου που είναι μέσα το υγρό. Η διαστολή επομένως που θα δούμε δεν θα είναι η πραγματική, αλλά μικρότερη.


• Το κάθε υγρό για δεδομένη μεταβολή της θερμοκρασίας παρουσιάζει διαφορετική μεταβολή στον όγκο του δηλ. και στα υγρά η φύση τους παίζει σημαντικό ρόλο.
• Η πυκνότητα ενός υγρού μεταβάλλεται με την θέρμανσή του.
• Στο γενικό κανόνα της θερμικής διαστολής των σωμάτων παρουσιάζει μια σημαντική εξαίρεση το νερό. Όταν το νερό ψύχεται συστέλλεται κανονικά μέχρι τους +4 oC. Η περαιτέρω μείωση της θερμοκρασίας προκαλεί αξηση του όγκου (διαστολή) του νερού. Δηλαδή το νερό στους +4 oC παρουσιάζει τον μικρότερο όγκο και επομένως την μεγαλτερη πυκνότητα. Το φαινόμενο αυτό καλείται ανωμαλία διαστολής του νερού.

Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα στερεά

Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

ΒΡΑΣΜΟΣ

Βρασμός
Θα έχετε  δει αρκετές φορές την μητέρα σας να έχει βάλει μια κατσαρόλα με νερό πάνω σε μια εστία θερμότητας (τζάκι, πετρογκάζ, ηλεκτρικό μάτι κ.λ.π.) και να περιμένει να βράσει το νερό, όπως λέει και η ίδια. Αν το παρατηρήσετε λίγο πιο προσεκτικά θα δείτε στην αρχή να βγαίνουν προς τα πάνω μικρές φυσαλίδες αέρα με μικρό συριγμό. Είναι ο αέρας που έχει διαλυθεί μέσα στο νερό, που με την θερμότητα διαστέλλεται και βγαίνει. Μετά από λίγο θα δείτε πολυάριθμες φυσαλίδες να παράγονται από όλη την μάζα του νερού, να βγαίνουν στην επιφάνεια με ορμή, να σπάζουν εκεί και να δημιουργείται έντονος θόρυβος. Ατμοί (νερό σε αέρια κατάσταση) βγαίνουν από όλη την μάζα του υγρού. Ο βρασμός έχει αρχίσει.
Δηλαδή ο βρασμός είναι η μετατροπή του υγρού σε αέριο -η εξαέρωση- από όλα τα μέρη του υγρού και όχι μόνο από την ελεύθερη επιφάνεια.
·       Το κάθε υγρό αρχίζει να βράζει σε μια ορισμένη θερμοκρασία που εξαρτάται από την φύση του (για δεδομένη εξωτερική πίεση).
·      
 Όση ώρα βράζει η θερμοκρασία του είναι σταθερή.
·      
 Η θερμότητα που απορροφάται κατά την διάρκεια του βρασμού ξοδεύεται για να μεταβεί από την υγρά φάση στην αέρια.

ΕΞΑΤΜΙΣΗ - ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ

Εξάτμιση
Πώς προκαλείται η εξάτμιση;
Ορισμένα μόρια, όταν βρεθούν στην επιφάνεια του υγρού και κινούνται με μεγάλη ταχύτητα, καταφέρνουν να υπερνικήσουν την ελκτική δύναμη των υπόλοιπων και να διαφύγουν στο περιβάλλον (για παράδειγμα στον αέρα).
Κατά την εξάτμιση ορισμένα μόρια δραπετεύουν από την επιφάνεια του υγρού. (εξάτμιση).

 Το φαινόμενο αυτό ονομάζουμε εξάτμιση.
Για παράδειγμα, ο βρεγμένος δρόμος και τα απλωμένα ρούχα στεγνώνουν.
Η εξάτμιση γίνεται μόνο από την επιφάνεια του υγρού και σε οποιαδήποτε θερμοκρασία.
Ακόμη και στη διάρκεια του χειμώνα και στις πολικές περιοχές το νερό των λιμνών και των ωκεανών εξατμίζεται και έτσι δημιουργούνται τα σύννεφα και συντηρείται ο κύκλος του νερού.
 Δεν αντιλαμβανόμαστε άμεσα αυτή τη διαδικασία γιατί οι υδρατμοί, δηλαδή το νερό σε αέρια κατάσταση, είναι αόρατοι.
 Τα υγρά που εξατμίζονται πολύ γρήγορα λέγονται πτητικά υγρά. Η ταχύτητα της εξάτμισης ενός υγρού αυξάνεται με:
·         Την αύξηση της θερμοκρασίας
·         Τη μείωση της πίεσης
·         Την αύξηση της ελεύθερης επιφάνειας του υγρού
·         Την παρουσία ρευμάτων(αέρα) που απομακρύνουν τους ατμούς του υγρού από την επιφάνειά του.

Συμπύκνωση
Όταν το νερό βράζει, παρατηρούμε συνήθως ένα «λευκό σύννεφο» που δημιουργείται από μικροσκοπικά σταγονίδια νερού.
Τα σταγονίδια του νερού σχηματίζονται, όταν οι αόρατοι υδρατμοί που παράγονται κατά το βρασμό, ψύχονται από τον αέρα.
 Τότε, λέμε ότι ο ατμός συμπυκνώνεται.
 Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται υγροποίηση ή συμπύκνωση και είναι το αντίστροφο φαινόμενο της εξάτμισης.
Κατά τη συμπύκνωση τα μόρια ενός αερίου πλησιάζουν πάρα πολύ και σχηματίζουν υγρό. Η υγροποίηση ενός αερίου διευκολύνεται από
·         Τη μείωση της θερμοκρασίας
·         Την αύξηση της πίεσης

Με συμπύκνωση των υδρατμών της ατμόσφαιρας σχηματίζονται η ομίχλη και τα σύννεφα.
Όταν οι θερμοί υδρατμοί της ανάσας μας συναντούν το ψυχρό τζάμι, σχηματίζονται σταγονίδια νερού. (συμπύκνωση)
Ενώ κατά την εξάτμιση θερμότητα μεταφέρεται από το περιβάλλον στο υγρό, κατά τη συμπύκνωση θερμότητα μεταφέρεται από τους ατμούς στο περιβάλλον.